Avoiding Pinball

Killer Queen

det vart en bra dag ändå

Idag har varit en riktig intressant och rolig dag faktiskt. Jag trodde inte att det skulle vara så intressant och roligt med den här kursen inom säljutveckling. Men jag hade fel och det är jag glad över, för man vill ju ändå tycka att det är roligt med det man arbetar med och även de fortsatta kunskaperna som man får. Det är skönt att man arbetar för ett företag som tycker att det är värt att satsa pengar på personalens utveckling och framsteg, för det i sin tur leder ju till att det går bättre för företaget.